När du ammar ditt barn ställs det extra höga krav på kläderna du väljer att bära och utan rätt garderob riskerar vissa aktiviteter att prioriteras bort. Vi på Restless Mama vill inte att amningen ska begränsa dig som mamma och speciellt inte tvinga dig till att välja bort hälsa och välmående. 

Vårt mål är att göra det så lätt som möjligt för dig som mamma att förbli aktiv under tiden du ammar ditt barn. Träning skapar goda tillstånd och minskar på stress vilket är viktigt under denna värdefulla tid. Fysisk aktivitet tillsammans med ditt barn gör även gott för er båda då är en god förebild för ditt barn som ser och lär och skapar goda vanor inför framtiden. 

Fysisk aktivitet gör dig också starkare och uthålligare och det blir därför lättare att klara av vardagen <3